Elektronický podpis umožňuje rovnaké postavenie elektronického a papierového dokumentu. Predstavuje alternatívu tradičného ručného podpisu v on-line transakciách.

Úlohou elektronického podpisu je potvrdiť, že podpisujúci je skutočne ten, za ktorého sa vydáva a že súhlasí s obsahom podpísaného dokumentu.

Elektronický podpis, jeho vyhotovenie a používanie , ako aj hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpisom upravuje zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).


Využitie elektronického podpisu

 • elektronická faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH
 • bezpečná elektronická pošta (podpisovanie a šifrovanie emailových správ)
 • elektronická výmena dát (EDI) medzi dvoma subjektmi (napr. výmena dokladov medzi odberateľom a dodávateľom ako sú faktúry, objednávky a dodacie listy)
 • autorizácia do zabezpečeného systému (napr. prihlasovanie do PC, inter­nej sie­te - VPN)


 • Čo potrebujem na podpisovanie elektronickým podpisom?

  Aby ste mohli podpisovať dokumenty elekronickým podpisom, budete potrebovať:
 • komerčný certifikát PSCA
 • podpisovú aplikáciu


 • PSCA svojim zákazníkom poskytuje podpisový softvér QSign™ eInvoice od spoločnosti ARDACO, ktorý je učený výhradne na podpisovanie PDF dokumentov (najčastejšie faktúr). Podpísané faktúry je možné overiť pomocou bežných produktov pre zobrazovanie PDF ako je napríklad Adobe Reader. Softvérová licencia aplikácie je určená a viazaná na konkrétny osobný počítač, na ktorý sa licencia aktivuje. Vydáva sa na určité obdobie s platnosťou 1 rok od dátumu aktivácie aplikácie. Ak máte záujem o softvér k elektronickému podpisu kontaktujte nás. Popis produktu QSign nájdete v časti Produkty / Podpisové aplikácie alebo KLIKNI SEM  Pre zabezpečenie emailových správ (podpisovanie a šifrovanie) je možné použíť napr. bezplatný softvér Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook alebo iný emailový klient, ktorý podporuje prácu s certifikátmi.