Rýchle ADSL pripojenie do internetu za výhodnú cenu

Vďaka vysokorýchlostnej službe ADSL môžete pripojiť svoju domácnosť a mať prístup na internet, k vašim mailom, sociálnym sieťam, rôznemu obsahu, LAN sieti vašej firmy alebo online kurzu vašej univerzity. Poskytujeme ADSL tak bez hlasovej linky (Naked) alebo s hlasovou službou (IP Hlas).

 

Výhody

 • Vysoká rýchlosť pre prichádzajúce dáta až do 20 Mbps, ktorá umožní ľahkosť v surfovaní a sťahovaní obsahu
 • Neobmedzený prístup na Internet (24/7) za atraktívne ceny
 • Stále pripojenie nevyhnutné pre časovo senzitívne aktivity
 • Simultánne použitie telefónu a internet takže je možné volať a prijímať hovory aj počas pripojenia na Internet
 • Široká škála prídavných služieb vrátane VoIP, Web Hosting, Mail Hosting, atď.
 • Smerovač za akciovú cenu pri 24 mesačnej viazanosti
 • Vynikajúci zákaznícky servis - Helpdesk je vám k dispozícii počas pracovných dní od 8:00 do 20:00.
 • Využitie
 • Špecifikácie
 • Pokrytie sluzby
 • FUP
 • Elektronický podpis
 • Elektronické obchodovanie

Služba Internet DSL poskytuje cenovo efektívne, trvalé a rýchle pripojenie do internetu:
 

 • prepája malé kancelárie a zamestnancov pracujúcich vzdialene
 • poskytuje jednoduché a rýchle riešenie lokálnej siete (LAN)
 • umožňuje hlasovú a video IP telefóniu (VoIP)

Komponenty sluzby:

 • DSL pripojenie s rýchlosťou až 10 Mbit/s
 • Podpora konfigurácia zariadenia (samoinštalačný balíček alebo inštalácie služby)
 • Široká ponuka koncových zariadení s podporou WiFi
 • Pevná IP adresa ku každej službe
 • Doplnkové služby web, e-mail, doména..

 

Varianty rýchlostí:

 • 5120 / 512 kbps
 • 10240 / 512 kbps
 • 20480/1024 kbps

 

Internet ADSL poskytujeme po celom území Slovenska.

ADSL Fair Usage Policy (FUP)

Čo je FUP?

Pre služby ADSL Rapid, ADSL Rapid Plus a ADSL Fire je uplatňovaná agregácia typu Fair Usage Policy (tzv. FUP), inými slovami politika spravodlivého zdieľania pásma medzi zákazníkmi.

Prečo FUP?

FUP upravuje kapacitné limity využívania flat služieb tak, aby dochádzalo k rovnomernejšiemu využívaniu dostupnej kapacity prenosovej siete operátora všetkými zákazníkmi a tak sa zamedzilo zhoršeniu parametrov kvality služby jedného zákazníka v prospech druhých. Veríme, že tento pozitívny krok uvíta podstatná väčšina našich zákazníkov.

Na koho sa vzťahuje FUP?

FUP sa výlučne vzťahuje na služby ADSL Rapid, ADSL Rapid Plus, ADSL Fire. Na merané služby - ADSL Smart  sa FUP nevzťahuje. Viac ako 95% zákazníkom využívajúcich flatové služby sa zavedenie FUP prejaví zvýšením reálnej prenosovej rýchlosti.

Popis FUP

ADSL Rapid (nominálna rýchlosť 5120/512 kbps) má dátový kredit 2GB* na pracovný deň (od 7:00 do 19:00)**, po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 128/384 kbps.

ADSL Rapid Plus (nominálna rýchlosť 10240/512 kbps) má dátový kredit 4GB* na pracovný deň** (od 7:00 do 19:00), po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 256/384 kbps.

ADSL Fire (nominálna rýchlosť 20480/1024 kbps) má dátový kredit 20GB* na pracovný deň** (od 7:00 do 19:00), po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 512/1024 kbps.

* Kredit predstavuje len dáta, ktoré zákazník sťahuje smerom k sebe (download) a neobsahuje odchádzajúce dáta (upload)

** Definícia pracovného dňa je od 7:00 do 19:00.

Dátový kredit FUP sa prideľuje vždy na začiatku každého pracovného dňa v plnej výške. Počas víkendov, sviatkov a počas pracovných dní v čase od 19:00 do 7:00 sa FUP neaplikuje. Nevyčerpaný dátový kredit nie je možné preniesť do ďalšieho dňa.

Elektronický podpis umožňuje rovnaké postavenie elektronického a papierového dokumentu. Predstavuje alternatívu tradičného ručného podpisu v on-line transakciách.

Úlohou elektronického podpisu je potvrdiť, že podpisujúci je skutočne ten, za ktorého sa vydáva a že súhlasí s obsahom podpísaného dokumentu.

Elektronický podpis, jeho vyhotovenie a používanie , ako aj hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpisom upravuje zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).


Využitie elektronického podpisu

 • elektronická faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH
 • bezpečná elektronická pošta (podpisovanie a šifrovanie emailových správ)
 • elektronická výmena dát (EDI) medzi dvoma subjektmi (napr. výmena dokladov medzi odberateľom a dodávateľom ako sú faktúry, objednávky a dodacie listy)
 • autorizácia do zabezpečeného systému (napr. prihlasovanie do PC, inter­nej sie­te - VPN)


 • Čo potrebujem na podpisovanie elektronickým podpisom?

  Aby ste mohli podpisovať dokumenty elekronickým podpisom, budete potrebovať:
 • komerčný certifikát PSCA
 • podpisovú aplikáciu


 • PSCA svojim zákazníkom poskytuje podpisový softvér QSign™ eInvoice od spoločnosti ARDACO, ktorý je učený výhradne na podpisovanie PDF dokumentov (najčastejšie faktúr). Podpísané faktúry je možné overiť pomocou bežných produktov pre zobrazovanie PDF ako je napríklad Adobe Reader. Softvérová licencia aplikácie je určená a viazaná na konkrétny osobný počítač, na ktorý sa licencia aktivuje. Vydáva sa na určité obdobie s platnosťou 1 rok od dátumu aktivácie aplikácie. Ak máte záujem o softvér k elektronickému podpisu kontaktujte nás. Popis produktu QSign nájdete v časti Produkty / Podpisové aplikácie alebo KLIKNI SEM  Pre zabezpečenie emailových správ (podpisovanie a šifrovanie) je možné použíť napr. bezplatný softvér Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook alebo iný emailový klient, ktorý podporuje prácu s certifikátmi.  Read More

  E-commerce alebo elektronické obchodovanie alebo e-komercia alebo eCommerce je nakupovanie a predávanie výrobkov alebo služieb cez elektronické systémy ako napríklad internet alebo podobné počítačové siete.

  Množstvo obchodovania cez elektronickú cestu podstatne narástlo, odkedy sa rozšíril internet. Touto cestou sa uskutočňuje veľké množstvo obchodovania, pričom sa využívajú inovácie pomocou elektronických prevodov peňažných prostriedkov na účtoch, supply chain management, internetový marketing, online spracovanie transakcií, elektronickú výmenu dát (EDI), systémy manažmentu zásob a systémy automatizovaného zberu dát. Moderné elektronické obchodovanie obyčajne využíva World Wide Web (WWW) aspoň v niektorej z fáz životného cyklu transakcie, hoci to môže byť širší pojem z technológie ako napríklad e-mail. E-commerce je nakupovanie vecí pomocou internetu, ale veľa ľudí nie je presvedčených o jeho spoľahlivosti, pretože existuje veľa neserióznych predajcov.

  Malé percento elektronického obchodovania sa vykonáva úplne elektronicky pre "virtuálne" predmety, ako napríklad prístup k prémiovému obsahu na webovej stránke, ale väčšina elektronického obchodovania zahŕňa nejakú formu prepravy fyzických predmetov.


  Vznik
  Význam pojmu "elektronické obchodovanie" sa v posledných 30 rokoch menil. "Elektronické obchodovanie" znamenalo podporu elektronických obchodných transakcií prostredníctvom využívania technológie elektronickej výmeny dát (Elektronic Data Interchange – EDI) a elektronických prevodov finančných prostriedkov (Electronic Funds Transfer – EFT). Tieto technológie boli vyvinuté koncom sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Umožňujú firmám elektronicky poslať obchodné dokumenty, ako napríklad objednávky alebo faktúry. Vzrast a akceptácia kreditných kariet, bankomatov (ATM) a telefonického bankovníctva boli tiež formy elektronického obchodovania. Od 90. rokov elektronické obchodovanie navyše zahŕňalo systémy pre podnikové plánovanie zdrojov (ERP), data mining a údajových skladov (data warehousing).  Read More

  Cenník

  Spolupracujeme

  • 1
  • 2