Zariadenia

ZyXEL VMG1312

660HN

Akciová cena*: 9.90 €

Jednorazová cena pri 12 mesačnej viazanosti: 19.90 €

Všetky ceny sú v € s DPH.

* Akciová cena zariadenia za podmienky, že ide o nového zákazníka, ktorý si objedná službu VDSL s 24 mesačnou zmluvnou viazanosťou v rámci bežiacej akcie.